Home >

Projectmanager Groen, 20 u p/w

Locatie

Amersfoort

Publish date

08-10-2019

Publish end date

23-10-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT28322
Omgeving: Amersfoort
Startdatum: 1 januari 2020
Einddatum: 31 december 2020
Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 20
Intakegesprek: Dinsdag 5 november
Sluitingsdatum: Dinsdag 22 oktober om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager Groen voor 20 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Groen leeft in Amersfoort! In onze mooie historische en groene stad met 155.000 inwoners zijn veel mensen betrokken bij de bomen en het groen in de stad. Inwoners hebben stevige meningen en zijn ook zelf actief. Dat zien we terug in bijvoorbeeld de Groenvisie “Samen maken we de stad groener”, die in nauwe samenspraak met inwoners, raadsleden en ambtenaren tot stand is gekomen. Jij gaat in de rol van projectmanager aan de slag met groene projecten.

Vanuit de afdeling Leefomgeving vertaal je onze groene doelstellingen in concrete projecten. Dat gebeurt samen met vakspecialisten, betrokken partijen en inwoners(groepen). Je leidt en begeleidt integrale beheer- en onderhoudprojecten in de openbare ruimte, met de focus op groenprojecten. Dit doe je in afstemming met onze inwoners en de omgeving. Je ontwerpt project- en programmaplannen, maakt complexe vraagstukken beheersbaar en maakt ramingen voor de directie. Vanzelfsprekend bewaak je de voortgang van de projecten in tijd, kwaliteit en middelen. Periodiek rapporteer je aan opdrachtgever en bestuur.

Projecten omvatten o.a.:
 • Stadsbreed verwijderen stobben en herplanten van bomen: Door de stad hebben wij veel plekken waar een boom is verwijderd maar vanwege ontbrekende financiële middelen geen herplant is gedaan. De aanpak beoogt het verwijderen van stobben in de stad en het zo veel mogelijk herplanten van nieuwe bomen op dezelfde plek of in de buurt. Hiervoor is een raamovereenkomst afgesloten met verschillende aannemers.
  Momenteel is het project in de uitvoeringsfase. Jij bent verantwoordelijk voor de projectleiding voor de uitvoering van deze werkzaamheden, bewaking van de financiën, bestuurlijke afhechting etc.
 • Bestrijding Japanse Duizendknoop: De organisatie is actief aan de slag om de hoeveelheid Japanse Duizendknoop in de stad te beperken tot een beheersbaar gebied. In 2017 is gestart met de bestrijding, voor komend jaar moet op basis van een inventarisatie/evaluatie opnieuw actie worden genomen, incl. eventuele bestuurlijke besluitvorming.
 • Afhankelijk van de beschikbare tijd en belasting kan het werkpakket worden aangevuld met andere projecten op het gebied van groen en bomen.
Taken/werkzaamheden:
 • Leiding geven aan gemeentelijke projecten en programma’s.
 • Opstellen van een project- of programmavoorstel/-plan.
 • Periodiek rapporteren aan de belangrijkste stakeholders over de voortgang van het project of programma.
 • Verzorgen van inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleiden van het besluitvormingsproces.
 • Project/programma beheersing, waaronder het opstellen en bewaken van planning en –budget, of directieramingen.
 • Verlenen van ondersteuning aan een senior projectmanager bij complexere vraagstukken en daarbij als projectmanager zorg dragen voor deelprojecten.
 • Onderhandelen en beoordelen van kostenramingen, aanbiedingen en meer- en minderwerk opgaven.
 • Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen het werkveld van de afdeling en het adviseren over de inhoud van een project/programma.
 • Coördineren en integreren van deelbijdragen per discipline en het afstemmen op de doelstellingen van het project of programma.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen.
 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatie- en inspraakstrategie/-plan.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over afgeronde HBO opleiding in een voor groenprojecten relevante richting, zoals cultuurtechniek.
 • Je hebt recente ervaring op het vlak van projectleiding voor grootschalige groenprojecten (projectwaarde tenminste 1m.).
 • Je hebt recente kennis en ervaring als projectmanager op het gebied van invasieve exoten.
 • Je hebt recente ervaring als projectmanager groen in een 150.000+ gemeente.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt recente kennis van en contacten binnen de gemeente Amersfoort, in verband met directe inzetbaarheid.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring als projectmanager groen. (weging 25%)
 • Je beschikt over meerjarige recente ervaring als projectmanager op het gebied van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Resultaatgericht handelen
 • Plannen en organiseren
 • Samenbindend leidinggeven
 • Flexibel handelen
 • Initiatieven nemen
 • Analyseren
 • Relaties onderhouden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Schriftelijke communicatie

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Amersfoort.heeftwerk.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.