Home >

Projectmanager Warmte en Grootschalige Opwekking Duurzame Energie

Locatie

Amersfoort

Publish date

15-04-2019

Publish end date

30-04-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25505
Omgeving: Amersfoort
Startdatum: 22 mei 2019
Einddatum: 22 mei 2020
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Donderdag 9 mei
Sluitingsdatum: Dinsdag 30 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectmanager Warmte en Grootschalige Opwekking Duurzame Energie voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Je wordt formatief ondergebracht bij de afdeling Programma’s en Projecten en van daaruit wordt je gedetacheerd bij het programma Duurzame Stad.
De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo’n 100 mensen; doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. We geven leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaartoe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen – intern of extern).

Het programma Duurzame Stad kent vier pijlers: de energietransitie (doelstelling CO2 neutrale stad), klimaatbestendige stad en circulaire economie (doelstelling onder meer afvalloze stad). Deze vier thema’s zijn onderling sterk afhankelijk en vragen een gerichte en integrale aanpak. Kern van onze inzet is dat de gemeente Amersfoort inwoners, bedrijven en instellingen volop de ruimte geeft en stimuleert om zelf met initiatieven en projecten te komen die invulling geven aan de duurzaamheidsambities. De gemeente heeft hierbij een stimulerende en ondersteunde rol.
De projectmanager komt feitelijk te werken binnen de Programma organisatie Duurzame Stad.

De programma-organisatie Duurzame Stad verkeert in de opbouwfase. Tegelijkertijd wordt handen en voeten gegeven aan de energietransitie en de uitwerking en realisatie van de onlangs door het college vastgestelde wamtevisie voor Amersfoort.Voor de realisatie van de energietransitie zoeken wij een projectmanager. Deze krijgt de opdracht om 2 componenten van de energietransitie te realiseren (waarbij het accent in de benodigde tijd ligt op 1):

 • In Amersfoort zijn enkele mogelijkheden voor (voor Amersfoortse begrippen) grootschalige energieopwekking (wind en zon). Deze projecten verkeren in de fase dat ze naar ruimtelijke inpassing en realisatie gaan.
 • Naast wind en zon speelt ook de concrete wens om te komen tot de realisatie van een WKO systeem binnen het project Westelijke Ontsluiting.

De projectmanager heeft tot taak deze projecten procesmatig te begeleiden vanuit de gemeente en te fungeren als aanjager zodat de realisatie zo spoedig mogelijk start.

Voor de Amersfoortse wijk Schothorst-Zuid wordt op korte termijn een warmteplan vastgesteld. In dit plan wordt op pandniveau beschreven op welke wijze de wijk van aardgas af kan. Dat wordt een combinatie tussen all electric en een aan te leggen warmtenet. De deelprojectmanager moet met bewoners, partijen als Stedin, Warmtebedrijf Amersfoort en corporaties gefaseerd tot uitvoering van het plan komen.
Concreet moet een traject worden opgezet om woningen te isoleren (door eigenaren zelf), warmtevraag te bundelen en een distributienetwerk en opties voor warmtewinning te realiseren (o.a. vanuit oppervlaktewater en restwarmte).

Taken/werkzaamheden:

 • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs.
 • Opstellen van inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces.
 • Opstellen en bewaken van projectplanningen en –budgetten.
 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking.
 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van het openbaar bestuur, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Je bent in het bezit van een referentie.
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting Sociale Geografie / Economie/ Bestuurskunde / Rechten / Bouwkunde of soortgelijk.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ten minste 2 jaar relevante werkervaring in dienst van een 50.000+ gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging 25%)
 • Je hebt kennis en ervaring met energietransitie-trajecten, in het bijzonder met grootschalige opwekking. (weging 20%)

Competenties:

 • Samenwerken (voorwaarden scheppen, actief binden)
 • Omgevingsbewustzijn (strategisch handelen en actief schakelen)
 • Flexibel kunnen handelen (doelgericht gedrag aanpassen)

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
AMERSFOORT
Amersfoort
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
AMERSFOORT
Amersfoort
Amersfoort.heeftwerk.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.