Home >

Projectmanager warmte en grootschalige opwekking duurzame energie

Locatie

Amersfoort

Publish date

15-04-2019

Publish end date

01-05-2019

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

De functie

Startdatum:22-05-2019
Einddatum:22-05-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32
Sluitingsdatum: 30-04-2019 om 12:00 uur

Je wordt formatief ondergebracht bij de afdeling Programma’s en Projecten en van daaruit wordt je gedetacheerd bij het programma Duurzame Stad.
De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo’n 100 mensen; doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. We geven leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaartoe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen – intern of extern).


Programma-organisatie Duurzame Stad

Het programma Duurzame Stad kent vier pijlers: de energietransitie (doelstelling CO2 neutrale stad), klimaatbestendige stad en circulaire economie (doelstelling onder meer afvalloze stad). Deze vier thema’s zijn onderling sterk afhankelijk en vragen een gerichte en integrale aanpak. Kern van onze inzet is dat de gemeente Amersfoort inwoners, bedrijven en instellingen volop de ruimte geeft en stimuleert om zelf met initiatieven en projecten te komen die invulling geven aan de duurzaamheidsambities. De gemeente heeft hierbij een stimulerende en ondersteunde rol. 
De projectmanager komt feitelijk te werken binnen de Programma organisatie Duurzame Stad.


Opdracht

De programma-organisatie Duurzame Stad verkeert in de opbouwfase. Tegelijkertijd wordt handen en voeten gegeven aan de energietransitie en de uitwerking en realisatie van de onlangs door het college vastgestelde wamtevisie voor Amersfoort.Voor de realisatie van de energietransitie zoeken wij een projectmanager. Deze krijgt de opdracht om 2 componenten van de energietransitie te realiseren (waarbij het accent in de benodigde tijd ligt op 1):

In Amersfoort zijn enkele mogelijkheden voor (voor Amersfoortse begrippen) grootschalige energieopwekking (wind en zon). Deze projecten verkeren in de fase dat ze naar ruimtelijke inpassing en realisatie gaan. 
Naast wind en zon speelt ook de concrete wens om te komen tot de realisatie van een WKO systeem binnen het project Westelijke Ontsluiting. 
De projectmanager heeft tot taak deze projecten procesmatig te begeleiden vanuit de gemeente en te fungeren als aanjager zodat de realisatie zo spoedig mogelijk start.

Voor de Amersfoortse wijk Schothorst-Zuid wordt op korte termijn een warmteplan vastgesteld. In dit plan wordt op pandniveau beschreven op welke wijze de wijk van aardgas af kan. Dat wordt een combinatie tussen all electric en een aan te leggen warmtenet. De deelprojectmanager moet met bewoners, partijen als Stedin, Warmtebedrijf Amersfoort en corporaties gefaseerd tot uitvoering van het plan komen. 
Concreet moet een traject worden opgezet om woningen te isoleren (door eigenaren zelf), warmtevraag te bundelen en een distributienetwerk en opties voor warmtewinning te realiseren (o.a. vanuit oppervlaktewater en restwarmte). 
We zoeken iemand die enige kennis heeft van de aanleg van dit soort infrastructuur, de technische en maatschappelijke processen die hiermee gemoeid zijn en die dit traject procesmatig kan begeleiden vanuit de gemeente.


We schatten de benodigde inzet hiervoor in op ca. 3,5 tot 4 dagen per week en we gaan vooralsnog uit van de periode van 22 mei 2019 tot 22 mei 2020 met een optie tot verlenging met een jaar of zo veel langer als nodig is ter afronding van het project.

Hoofdtaken:

  • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs;
  • Opstellen van inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;
  • Opstellen en bewaken van projectplanningen en –budgetten;
  • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
  • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project;
  • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen.

Wij vragen

  • Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectmanager bij of in opdracht van het openbaar bestuur
  • Je hebt minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting Sociale Geografie / Economie/ Bestuurskunde / Rechten / Bouwkunde of soortgelijk.
  • Je beschikt over ten minste 2 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar in dienst van een 50.000+ gemeente
  • Je hebt kennis en ervaring met energietransitie-trajecten, in het bijzonder met grootschalige opwekking

Bekijk

onze nieuwste vacatures
AMERSFOORT
Amersfoort
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
Amersfoort
Amersfoort
Amersfoort
AMERSFOORT
Amersfoort
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul uw e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Amersfoort.heeftwerk.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.